Notilyze open sources op satellietbeelden gebaseerd schattingsmodel voor vluchtelingenkampen

Samen met Elva werkt Notilyze aan een project om het aantal vluchtelingen in vluchtelingenkampen te schatten om het aantal noodzakelijke voorraden in vluchtelingenkampen nauwkeuriger in te schatten. We hebben een model gemaakt om informatie uit satellietbeelden te halen om het aantal vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Nigeria te helpen inschatten. Dit project helpt de positie van vluchtelingen te verbeteren. Daarom hebben we de code van Paul voor dit model open source gemaakt via Github.

Tijdens zijn scriptie heeft onze collega Paul drie bestaande Github-projecten gecombineerd om tot een compleet project te komen met onder meer:

  1. voorbewerking van afbeeldingen
  2. training van een Faster R-CNN-model (objectdetectiemodel, lees meer)
  3. evaluatie van de resultaten met behulp van een mean Average Precision score.

Check it out: https://github.com/Notilyze/Faster-R-CNN-Object-Detection

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag