// Privacy Disclaimer

Privacy Disclaimer

Notilyze neemt jouw privacy en bescherming van jouw gegevens serieus. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die jij ons geeft in verband met de door ons aan jou verstrekte diensten of jouw bezoek aan onze website te beschermen om zodoende jouw privacy te waarborgen. Notilyze houdt zich bij het verwerken van je persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).

Voor meer informatie over je privacy, bescherming van jouw persoonsgegevens en over de cookies die worden geplaatst, verzoeken wij jou dit document goed door te lezen. Heb jij vragen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je in het hoofdstuk ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ onderin.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens vallen alle informatie waarmee we je kunnen identificeren. De gegevens waarmee Notilyze, een natuurlijke persoon, zoals jou, kan identificeren zijn bijvoorbeeld jouw naam of jouw BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van jouw laptop. Ook een combinatie van gegevens kan het mogelijk maken dat je identificeerbaar bent.

Wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Bij verwerking van persoonsgegevens ongeacht of dit automatisch gebeurt gaat het niet alleen om het bijwerken, wijzigen, combineren, maar ook om het verzamelen, vastleggen, opslaan of juist het wissen of vernietigen van jouw gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Notilyze verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder tref jij een overzicht aan van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

• Bedrijfsnaam;
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Internetbrowser en apparaat type.

Wanneer hebben wij jouw toestemming (niet) nodig voor de verwerking?
Wij hebben in beginsel altijd jouw toestemming nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken. Jouw toestemming tot verwerking van jouw gegevens geldt ook alleen voor de doeleinden die je opgeeft. Op grond van de AVG is voor een aantal doeleinden geen toestemming nodig waaronder:

• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;
• je verzoekt ons bepaalde maatregelen te nemen voor de sluiting van de overeenkomst. Je vraagt bijvoorbeeld een offerte op;
• de verwerking door ons is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

Waarom hebben wij jouw persoonsgegevens nodig?
Notilyze verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• Om jou een offerte toe te sturen indien jij ons daarom verzoekt;
• Om onze diensten bij je af te leveren.

Bijzondere persoonsgegevens en minderjarigen
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere gegevens zijn gegevens waaronder andere uit kan blijken van welk ras of geslacht je bent of welke levensbeschouwelijke of politieke opvattingen jij hebt.

Wij hebben verder ook niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via web@notilyze.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij zullen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van de wet kunnen wij gehouden zijn de persoonsgegevens langer te bewaren. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht op grond van de wet onze administratie 10 jaar te bewaren , omdat wij elektronische diensten leveren.

Delen wij persoonsgegevens met anderen?
Notilyze verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een Functionaris Gegegevensbescherming (FG) aangesteld die je kan bereiken via:

Notilyze
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam

Heb je vragen die niet over gegevensbescherming gaan? Kijk dan op de Contact pagina.

Cookiebeleid

Wat is een cookie en welke type cookies gebruiken wij?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies:

  1. Analytische cookies: websites gebruiken analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische Cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.
  2. Functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren.
  3. Tracking Cookies. Voor tracking cookies is altijd jouw toestemming vereist. De bezoeker wordt gevolgd tijdens het bezoek aan de website en eventueel ook daarna. Dit is privacy gevoelige informatie. Notilyze gebruikt alleen analytische en functionele cookies.

Toestemming en het afmelden/verwijderen van cookies
Voor functionele en analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig van jou. Jij kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies van derden
Wij maken gebruik van cookies van derden, zoals jij hieronder kan lezen. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Notilyze kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om toestemming voor deze cookies te weigeren of in te trekken. Hoe dit kan staat onder het hoofdstuk Afmelding.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wij daarbij verkrijgen wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Notilyze heeft geen invloed op hoe Google deze informatie gebruikt. Jij kan voorkomen dat Google de door jouw cookie gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) en jouw gebruik van onze website (inclusief jouw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google downloadt door je browserinstellingen aan te passen of de browserplug-in te downloaden, beschikbaar via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt Notilyze schriftelijk verzoeken om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen:

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
E-mail: web@notilyze.com

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag