Voordelen van een datagedreven aanpak van uw bedrijf (deel 1)

Hoewel er veel te winnen valt met een datagedreven aanpak in het bedrijfsleven, ontsluit nog niet elk bedrijf het volledige potentieel van hun data. In deze serie blogposts bekijken we enkele voordelen van datagestuurde oplossingen. Om deze voordelen te illustreren, worden voorbeelden gegeven van klantcases. Om te beginnen gaat deze blog helemaal over kostenbesparing.

Een mooi voorbeeld van een datagedreven oplossing om kostenreductie te bewerkstelligen is geïmplementeerd bij een van onze klanten, een full-service creditmanagementbureau. Een van hun belangrijkste activiteiten is het incasseren van openstaande gelden bij debiteuren. Gerechtsdeurwaarders worden ingehuurd om debiteuren op de hoogte te stellen van de huidige status van hun schuld – bijvoorbeeld door hen te dagvaarden voor de rechtbank – door documenten op hun huisadres te bezorgen. Het is cruciaal dat deze documenten op tijd worden aangeleverd, want laattijdige aanlevering brengt extra kosten met zich mee. Bovendien is een efficiënte documentaanlevering in termen van hoeveelheid en tijd ook om voor de hand liggende redenen wenselijk. Al met al zijn er veel cost drivers bij dit proces betrokken. Het was onze taak om een ​​gemakkelijke, tijdbesparende en schaalbare oplossing te bedenken die deze kosten kon minimaliseren.

Voorheen was het gebruikelijk om documenten te verdelen op basis van hun postcodegebied en routes te construeren zodra er voldoende documenten waren om in één gebied te bezorgen. Bij deze benadering werden de kosten voor te late levering grotendeels buiten beschouwing gelaten. Om dit probleem aan te pakken hebben we data van alle betrokken gerechtsdeurwaarders gecombineerd en hebben we ons niet beperkt tot het genereren van routes binnen één postcodegebied. Bovendien hebben we het belang van tijdige levering in ons model opgenomen, wat heeft geleid tot aanzienlijk lagere kosten. De implementatie van deze oplossing in hun bedrijf leidde uiteindelijk tot een verlaging van de totale kosten met bijna 65%.

Voor een andere klant hebben we een tool voor vraagvoorspelling gebouwd om beter inzicht te krijgen in de markt en de hoeveelheden te kopen goederen. Dit bedrijf is een van de grootste import- en exportorganisaties in de foodsector. Ze betrekken een breed scala aan hoogwaardig vlees en gevogelte voor de Europese binnenlandse markt uit regio's over de hele wereld. Voor veel van hun producten merkten ze in de loop van het jaar sterke schommelingen in de vraag, die alleen op basis van ervaring moeilijk te voorspellen waren. Na het verzamelen van enorme hoeveelheden ordergegevens en het gebruik van verschillende tools en methoden, kwamen we met een vraagvoorspellingsoplossing die de vraag voorspelt op basis van verschillende factoren, zoals productspecificaties, weers- en tijdcomponenten. Een nauwkeurigere voorspelling van de vraag leidt tot minder overtollige voorraad en minder omzetverlies, wat beide resulteert in lagere kosten.

In beide hierboven genoemde voorbeelden, evenals in veel van de gevallen van onze andere klanten, zijn er processen die kunnen worden geoptimaliseerd door gegevens te gebruiken die aansluiten bij ervaring en onderbuikgevoel. Meestal worden voldoende gegevens verzameld, maar niet optimaal gebruikt vanwege een gebrek aan kennis, tooling of middelen in bredere zin. Ongeacht de branche kunnen gegevens een aanzienlijke waarde toevoegen aan uw bedrijf.


Haalt uw organisatie het maximale uit haar data?
Neem nu contact op met Notilyze om te ontdekken hoe een gegevensgestuurde aanpak de besluitvorming in uw hele organisatie aanzienlijk kan verbeteren.

Een mooi voorbeeld van een datagedreven oplossing om kostenreductie te bewerkstelligen is geïmplementeerd bij een van onze klanten, een full-service creditmanagementbureau. Een van hun belangrijkste activiteiten is het incasseren van openstaande gelden bij debiteuren. Gerechtsdeurwaarders worden ingehuurd om debiteuren op de hoogte te stellen van de huidige status van hun schuld – bijvoorbeeld door hen te dagvaarden voor de rechtbank – door documenten op hun huisadres te bezorgen. Het is cruciaal dat deze documenten op tijd worden aangeleverd, want laattijdige aanlevering brengt extra kosten met zich mee. Bovendien is een efficiënte documentaanlevering in termen van hoeveelheid en tijd ook om voor de hand liggende redenen wenselijk. Al met al zijn er veel cost drivers bij dit proces betrokken. Het was onze taak om een ​​gemakkelijke, tijdbesparende en schaalbare oplossing te bedenken die deze kosten kon minimaliseren.

Daniel Karo
Commercial Director
daniel@notilyze.com
+31634041234

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag