HAI en Notilyze ontwikkelen innovatief AI-platform voor de (food)industrie

HAI en Notilyze zijn gestart met de ontwikkeling van een innovatief software platform voor de Food Industrie. Dit platform verzamelt big data vanuit de verschillende schakels in de keten, vanaf de boerderij tot en met de industriële verwerking in de voedingsmiddelenindustrie. 

Door de toepassing van artificiële intelligentie (AI) levert deze data belangrijke nieuwe inzichten. Deze inzichten helpen de verschillende schakels in de keten om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en de voedselveiligheid binnen de keten nog beter te borgen.

Experts in Food en Data analyse
HAI heeft meer dan 20 jaar ervaring met monitoring en optimalisatie van productieprocessen voor A-merk voedingsmiddelenfabrikanten. Notilyze is gespecialiseerd in data-analyse technieken en cloud softwareontwikkeling.

Microsoft Cloud Platform
Het nieuwe software platform biedt de mogelijkheid om big data in de cloud te verzamelen vanuit elke locatie en vanuit allerlei verschillende systemen. Het platform is ontwikkeld met de nieuwste Microsoft technologie, en biedt real-time dashboards, trends en rapportages. Dit levert direct veel extra inzichten omdat deze informatie nog niet eerder overzichtelijk bij elkaar is gebracht in één systeem.

Artificiële Intelligentie (AI)
De kers op de taart zijn de innovatieve op AI-gebaseerde modellen die nieuwe inzichten bieden die voorheen niet mogelijk waren. Het verzamelen en interpreteren van agrarische data levert zo niet alleen interessante informatie voor de boer, maar ook voor de afnemer van de boer: de fabrikant.

Schaalbaar: laagdrempelig starten
Belangrijk voordeel van dit nieuwe platform is dat het ook zeer geschikt is voor de meer eenvoudige toepassingen van dataverzameling en visualisatie. Deze schaalbaarheid maakt het mogelijk om laagdrempelig te starten en stap voor stap op te schalen naar meer geavanceerde toepassingen.

Ketenpartijen
HAI is in gesprek met diverse partijen om deze innovatieve toepassingen verder uit te werken. Dat zijn o.a. brancheverenigingen in de Food Industrie, overheidsinstanties die zich bezighouden met voedselveiligheid en innovatieve food fabrikanten die de informatie uit hun fabrieken en ketens nog beter willen benutten.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Anneke van der Linde van HAI smart4industries (tel.: 06-51500542, email: avanderlinde@hai.nl). Wij laten graag zien hoe het platform ook bij u zorgt voor betere inzichten en efficiënter en effectiever (samen)werken.

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag