Forecasting displacement voor humanitaire hulp in het stroomgebied van het Tsjaadmeer met Camp Forecast

Geschreven door Team Elva

Met meer dan 82,4 miljoen mensen wereldwijd die eind 2020 gedwongen werden verdreven uit hun huizen, humanitaire inspanningen die beperkt werden door budgettaire tekorten en de COVID-pandemie, wordt crisisrespons steeds meer onder druk gezet om effectiever en efficiënter te zijn. 

Hier geven we meer inzicht om de complexe omgevingen waarin humanitaire organisaties opereren beter te begrijpen. Hoewel situationele analyse die helpt om mensen in nood te dienen, steeds overvloediger wordt, blijven de uitdagingen om het zinvol te maken voor operaties op het terrein bestaan.

In deze context voeren Elva Community Engagement (Elva) en het data-analysebedrijf Notilyze, met genereuze steun van de Humanitarian Grand Challenge, een pilot uit met "Camp Forecast" om te bepalen of en hoe een multi-source datavisualisatie- en prognosetool veld missies beter kan informeren  over de behoeften van ontheemden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de International Organization for Migration (IOM) in de Lake Tsjaad Basin-landen Kameroen, Tsjaad, Niger en Nigeria.

Het doel is om IOM's begrip te vergroten van hoe gedwongen ontheemding op korte termijn hun operationele behoeften zal vormgeven en hoe ze ontwortelde en terugkerende gemeenschappen beter kunnen ondersteunen. Om dit te doen, combineert Camp Forecast primaire gegevens die zijn verzameld door de stabiliteitsindex van het IOM West- en Centraal-Afrika-team met secundaire, open-sourcegegevens om IOM meer genuanceerd inzicht te geven in gedwongen ontheemding in de regio. IOM's Stabiliteitsindex voegt een nieuwe dimensie toe van grondgebonden gegevens, die cruciaal begrip ondersteunen van zowel de gebieden van ontheemding als van terugkeer in de context van een langdurig conflict.

Het Camp Forecast-project trekt lessen uit impactvolle projecten die datagestuurde besluitvorming bevorderen voor zowel strategische planning als humanitaire operaties. Dit varieert van academisch onderzoek tot toegepaste inspanningen, zoals het Project Jetson van UNHCR Innovation Service in Somalië (lees het geitenverhaal!), de Global Displacement Forecast van de Danish Refugee Council en de eigen inspanningen van IOM in Irak. Ondertussen verzamelt UN OCHA's Centre for Humanitarian Data niet alleen diverse datasets, maar bouwt het ook een kennisbasis op voor humanitaire voorspellende analyses.

Gegevensbeperkingen, zorgen over privacy en bescherming, complexe omgevingen en onvoldoende coördinatie tussen actoren belemmeren allemaal datagestuurde reacties. Predictive analytics blijft verre van een operationele realiteit. Met de moeilijkheden waarmee het veldpersoneel wordt geconfronteerd bij het toewijzen van middelen, kunnen zelfs marginale verbeteringen een enorm verschil maken voor de ontheemden die ze helpen. Het Camp Forecast-team zal het gebruik van deze aanpak voor IOM's veldprogrammering blijven testen en daarbij lessen trekken die zijn geleerd. Onze inspanningen blijven optimistisch, maar bescheiden.

Elva Community Engagement verzamelt en analyseert gegevens van moeilijk bereikbare, door conflicten getroffen gemeenschappen om stabilisatie- en vredesopbouwinspanningen te informeren en te ondersteunen. De geuite standpunten zijn die van Elva en weerspiegelen niet het officiële standpunt van de Internationale Organisatie voor Migratie. 

Afbeelding: Noodopvang in het noordoosten van Nigeria. Afbeelding Credit: Europese Unie/Samuel Ochai/2018

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag