180.works cookstove

// Ontbossing tegengaan door duurzaam te koken

Analytics as a Service

Notilyze heeft samen met 180.Works deelgenomen aan de SAS Hackathon 2023 in de Energy categorie. Het team heeft een dashboard ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in de reductie van CO2-uitstoot die 180.Works bewerkstelligt met het installeren van cookstoves. Transparantie is hard nodig in de wereld van de CO2-credits, zo bleek uit eerdere berichtgeving (1)(2). 

180.Works bekijkt het ontbossingsprobleem vanuit een andere invalshoek. In plaats van het beschermen van bossen, vroegen zij zich af waarom er lokaal zoveel hout nodig is in gebieden waar veel ontbossing plaatsvindt. Wereldwijd wordt er nog steeds door 2,4 miljard mensen op open vuur gekookt. Dit gaat gepaard met grootschalig houtverbruik en de uitstoot van zowel CO2 als ‘black carbon’, een bijproduct door de onvolledige verbranding van hout en kolen. Dit koken op open vuur brengt daarom verschillende problemen met zich mee. Naast het feit dat ontbossing op grote schaal aan de wereldwijde CO2-uitstoot bijdraagt, zorgen de ontstane koolmonoxide (CO) en eerder genoemde ‘black carbon’ voor gezondheidsschade met jaarlijks 4 miljoen dodelijke slachtoffers (bron: WHO).

180.Works heeft een cookstove ontwikkeld die gemaakt kan worden van 26 stenen, bestaande uit leem en water. Deze stenen kunnen dus ter plaatse gemaakt worden met grondstoffen die lokaal beschikbaar zijn. Experimenten met deze cookstoves wijzen uit dat het houtverbruik met 70% kan worden verminderd, wat leidt tot 70% minder CO2-uitstoot en eenzelfde reductie in ‘black carbon’. Het belang van het reduceren van de uitstoot van black carbon is groot. In 2019 werd er 5,8 miljoen ton aan black carbon uitgestoten, tegenover 37 miljard ton CO2. Hoewel black carbon dus een veel kleiner probleem lijkt, heeft 1 kg black carbon hetzelfde broeikaseffect als 1500 kg CO2. Dit betekent dat 5,8 miljoen ton aan black carbon dus eenzelfde broeikaseffect heeft als 8,7 miljard ton CO2, waarmee het door sommigen wordt gezien als het op een na belangrijkste broeikasgas. 50% van de door mensen geproduceerde black carbon wordt veroorzaakt door koken (bron). De impact die hier gemaakt kan worden is dus groot als deze uitstoot met 70% kan worden verminderd.

Een belangrijk aspect hierbij is dat 180.Works streeft naar een transparant inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten in termen van houtbesparing. Door middel van een temperatuursensor op iedere cookstove kan worden gemonitord óf en hoe vaak de cookstove wordt gebruikt. Dit kan worden vertaald in een houtbesparing, en die houtbesparing kan worden omgezet in een CO2-uitstoot die voorkomen is. Tijdens de Hackathon heeft Notilyze 180.Works geholpen om deze besparing inzichtelijk te maken voor een subset van hun sensoren.

180.works dashboard2

Deze inzichten kunnen gedeeld worden met klanten die willen investeren in cookstoves, maar ook met partijen die het proces auditen. Op deze manier wil 180.Works een transparant en eerlijk carbon credit systeem opbouwen, waarin het geld verdiend uit de gewonnen carbon credits terugvloeit naar de mensen die gebruik maken van de cookstoves. Naast de klimaat- en gezondheidsopbrengsten kan dit de lokale economie een boost geven: drie vliegen in één klap!

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag