// Camp Forecast verbetert supply management voor vluchtelingenkampen

Decision Management

Elk jaar gaat er in vluchtelingenkampen 1,3 miljard dollar aan humanitaire hulp verloren door een slecht supply management. Als gevolg hiervan krijgen naar schatting 1,88 miljoen kinderen, vrouwen en mannen per jaar niet de essentiële benodigdheden, om ze veilig en in goede gezondheid te houden. In samenwerking met Elva hebben wij voor IOM de Camp Forecast tool ontwikkeld om het voorspellen van benodigdheden te verbeteren en daarmee tijd te besparen, kosten te verlagen en wellicht zelfs levens te redden. 

Fluctuerende populatie in vluchtelingenkampen
IOM heeft tientallen jaren toonaangevende humanitaire ervaring en ELVA heeft ervaring met het verzamelen van gegevens in 20 door conflicten getroffen landen over de hele wereld. Samen met IOM hebben wij ons geconcentreerd op een cruciaal probleem dat wereldwijd veel vluchtelingen treft: het uitdagende supply management in vluchtelingenkampen. Veel vluchtelingenkampen hebben een slechte IT- en wegeninfrastructuur, geschoold personeel is schaars en de lokale overheid en bevolking zijn niet altijd behulpzaam. Daarnaast fluctueert de populatie van vluchtelingenkampen, wat een grote onzekerheid geeft over de vraag van benodigdheden. Dit maakt het erg moeilijk om te voorspellen hoeveel kleding, dekens, medische benodigdheden, tenten etc. er in een bepaalde maand nodig zullen zijn. 

Mede als gevolg hiervan zijn er veel tekorten, waardoor vele vluchtelingen dan bepaalde soorten humanitaire basisbenodigdheden missen. Het kan ook voorkomen dat er te veel voorraden zijn, wat de reeds overbelaste supply chain belast en de kosten voor opslag verhoogt. Betere voorspellingen zijn nodig om zowel het aantal tekorten als overbevoorrading te verminderen. 

Data over IDP-kamppopulaties
Met behulp van historische data over IDP-kamppopulaties en Machine Learning kunnen de benodigdheden nauwkeuriger voorspeld worden. Betere voorspellingen en planningen zorgen voor minder voorraadtekorten, minder overbevoorrading en voorkomt het vervallen van de houdbaarheid van goederen, wat op zijn beurt tijd bespaart, kosten verlaagt en zelfs levens kan redden. Bovendien vergemakkelijkt het de verantwoordingsplicht aan bijvoorbeeld donoren. 

Camp Forecast tool
We hebben een online tool ontwikkeld die Machine Learning gebruikt om maandelijkse leveringsprognoses voor IDP kampen te genereren. We gebruiken hiervoor de volgende data: 

  1. IDP populatie grootte. We maken gebruik van bestaande gegevens    over de populatieomvang van elk kamp, ​​verstrekt door het IOM. De data is online beschikbaar in de vorm van zogenaamde Site Assessments. Ons Machine Learning algoritme verzamelt alle historische IDP-kampbevolkingsgegevens uit deze bestanden en voorspelt vervolgens de bevolkingsomvang per maand op basis van historische groeitrends en seizoen fluctuaties. 
  2. We vermenigvuldigen dan het verwachte aantal personen binnen een kamp in een bepaalde maand met het benodigde aantal benodigdheden per persoon. Het vereiste aantal leveringen per persoon zijn internationaal overeengekomen normen, de zogenaamde SPHERE-normen. We hebben nu het totale aantal benodigdheden dat nodig is in een kamp. 
  3. Dan kijken we welke benodigdheden er al in het kamp aanwezig zijn, bijvoorbeeld gemeenschappelijke toiletten. Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door de kampbeheerder bij het eerste gebruik van de tool. We trekken deze af, zodat we niet twee keer voorraden bestellen.
  4. Ten slotte vermenigvuldigen we de benodigde voorraad met de prijs per levering. Deze gegevens worden eenmalig handmatig ingevoerd en daarna opgeslagen. 

Dit geeft ons dan de totale voorspelde hoeveelheid benodigde benodigdheden en de totale kosten. 

Snellere en nauwkeurigere voorspelling
We hebben een prototype gebouwd, welke een eerste stap is naar die oplossing. Deze tool helpt IDP Camp Managers om de vraag naar humanitaire benodigdheden in hun kamp in slechts enkele seconden te voorspellen, zonder dat dit veel moeite kost. 

Het berekent de leveringsbehoeften en de voorspelde populatiegrootte. Vervolgens laat het automatisch zien welke voorraden er nodig zijn voor deze populatie en wat de totale kosten van deze voorraden zullen zijn. We zijn trots op het feit dat de tool de bevoorradingsbehoeften in minder tijd nauwkeuriger kan voorspellen dan nodig zou zijn om een basisvoorspelling op de achterkant van een servet te noteren. 

Lange termijn visie
In de praktijk is onze visie dat over 10 jaar voorraadbeheer in de meeste ontheemdenkampen op de volgende manier zal worden uitgevoerd:

27,8 miljard USD humanitaire hulp
Deze aanpak kan enorme winsten opleveren. In 2017 bedroeg de humanitaire hulp 27,8 miljard USD. Als we de efficiëntie met slechts 0,1% kunnen verhogen, zou dat al resulteren in meer dan 27,8 miljoen aan fondsen die beter kunnen worden aangewend. 

Met onze tool hebben we een bescheiden startdoel: tekorten verminderen met minstens 5% in alle kampen waar het zal worden bestuurd. Dit betekent dat binnen deze kampen duizenden mensen geen gebrek meer zouden hebben aan basisvoorzieningen. 

Toekomst

  1. Feedback van IOM, andere humanitaire organisaties en bètatesters 
  2. Besturen van de tool in ten minste twee IDP-kampen
  3. Opschalen naar andere landen 
  4. Het gebruik van satellietbeelden om de populatie van vluchtelingenkampen te voorspellen. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag