// Big Data in de logistieke keten

Decision Management

Het project COUNTDOWN heeft als doel het gebruiken van data in de logistieke keten om de vier V’s (Vervuiling - Verspilling - Verkwisting - Vermissing) te minimaliseren. Met dit doel komen optimalisatie van het bedrijfsresultaat en optimalisatie van duurzaamheid samen. Binnen het COUNTDOWN consortium zijn we aan de slag gegaan met het samenbrengen en inzichtelijk maken van alle verschillende databronnen, waaronder sensordata, die hierbij komen kijken. 

Sensornetwerk voor optimaal logistiek proces
Het doel van project COUNTDOWN is om met het uitzetten van een sensornetwerk genoeg informatie te verzamelen om het logistieke proces van goederen te monitoren. Dit omvat verschillende aspecten, waaronder kwaliteitsmonitoring tijdens transport, laden en lossen, opslag, en rijgedrag. Dit alles komt samen in een ‘delivery score’, die een indicatie is voor de levering. Maar ook de losse scores zijn nuttig voor verschillende partijen. 

Combineren van databronnen
Het project startte met het integreren van sensoren in de gehele logistieke keten. Temperatuur- en schoksensoren werden geplaatst in pallets. Daarnaast werden locatiedata en snelheidsdata gecombineerd en speciale evenementen geëxtraheerd, bijvoorbeeld een scherpe bocht naar rechts of een abrupte remactie. We hebben deze data vervolgens gecombineerd en verrijkt met andere data, zoals de actuele buitentemperatuur. Uiteindelijk hebben we voor de verschillende genoemde aspecten individuele dashboards gemaakt, die de data uit een set proefritten inzichtelijk maakt. Ook is er een totale ‘delivery score’ gemaakt die snel inzicht geeft welke ritten problemen hebben ondervonden, waarna verder kan worden ingezoomd op deze ritten. 

Data visualisatie
Dit project laat zien dat in sommige gevallen een overzichtelijk dashboard als eerste stap al een groot verschil kan maken. Met dit dashboard is het mogelijk om snel specifieke aspecten van de data in te zien, zonder dat er direct complexe modellen nodig zijn. Zo kan er snel worden gezien of er bij bepaalde pallets een bepaalde temperatuur is overschreden, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de goederen. 

Om dit vanuit gebruikersoogpunt nog makkelijker te communiceren richting de eindgebruiker, hebben we parallel aan het dashboard een tweede methode toegepast om data te ontsluiten. Via een chatbot, geïntegreerd in Telegram, kan een eindgebruiker gemakkelijk specifieke queries doen voor een bepaalde rit, om te zien of het proces optimaal verlopen is.  

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op

// Contact

Notilyze B.V.
Stationsplein 45 A4.004
3013 AK Rotterdam
+31 10 798 62 95
info@notilyze.com

// Stel een vraag